• Contributie

 • CategorieLeeftijdPer halfjaar
  Seniorenvanaf 18 jaar€ 93.00
  Dames 30+ vanaf 30 jaar € 37.50
  Junioren12 t/m 17 jaar€ 63.00
  Pupillen0 t/m 11 jaar€ 53.00
  Rustende leden met stemrecht€ 30.00
  Donateurs€ 24.00
 • Bovengenoemde contributiebedragen gelden vanaf 1 juli 2023 en zijn inclusief het lidmaatschap van de KNVB

  Voor pupillen, junioren en senioren geldt dat voor iedere speler een wedstrijdtenue ter beschikking wordt gesteld conform het kledingbeleid van V.V. Zwaluwe.

  Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie over het gehele lopende contributiejaar te worden voldaan.

 • Inning Contributie

  Inning van de contributie zal plaatsvinden door middel van automatische incasso in twee termijnen. 

  De eerste termijn zal omstreeks eind augustus/begin september worden geïncasseerd.

  De tweede termijn zal omstreeks eind januari/begin februari worden geïncasseerd.