• Algemene ledenvergadering (Aanmelden verplicht)

    2 okt 2020
  • Beste leden,

    Op 23 oktober staat de algemene ledenvergadering voor de deur. Deze zal er, door de corona maatregelen, anders uitzien dan normaal. Deze wordt dit jaar namelijk zowel fysiek als digitaal aangeboden. Het verzoek is om deze zoveel mogelijk digitaal bij te wonen. Voor degene die geen of beperkte digitale mogelijkheden hebben zijn er een beperkt aantal plaatsen, met een maximum van 23, beschikbaar in de kantine. Daarnaast zullen we de algemene ledenvergadering zo kort mogelijk proberen te houden door het jaarverslag en stembiljet vooraf op te sturen. Deze kunnen dan vooraf worden doorgelezen en ingevuld.

    Je kunt jezelf aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@vvzwaluwe.nl. Geef hierbij aan of je de vergadering digitaal of fysiek wilt bijwonen. LET OP: aanmelden is verplicht en kan tot 16 oktober.

    Bestuur v.v. Zwaluwe